W przypadku składania oferty na email prosimy wraz z zeskanowanymi podpisanymi dokumentami dołączyć formularz oferty w wersji edytowalnej (excel)