„Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) dane zawarte w Wykazie Dziennych Opiekunów z dniem 1 stycznia 2018 r. publikowane są za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wykaz Dziennych Opiekunów w Gminie Pomiechówek