W sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych

Data uchwały:
2021-11-17

Numer uchwały:
XXIX/238/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie: