ul. Nasielska 3
05-180 Pomiechówek
tel. (22) 785-41-21
e-mail: sp.pomiechowek@wp.pl
dyrektor: Adam Szatkowski