Stare Orzechowo 45, 05-180 Pomiechówek
tel./fax: 22 785 42 87
www.sporzechowo.superszkolna.pl
Dyrektor szkoły Marzena Bryjak