ul. Ogrodnicza 6
05-180 Pomiechówek

https://www.pomiechowek.edu.pl/

sekretariat:
tel. (0-22) 785 41 43
fax (0-22) 785 44 75

email:
info@pomiechowek.edu.pl
sekretariat@pomiechowek.edu.pl

Dyrektor
mgr Hanna Radywonik