Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - strona GUS

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) - nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wniosek oferta kandydata na rachmistrza spisowego.

Informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatow.