l.p.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji.

1 Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Poprawa Efektywności Energetycznej i Dywersyfikacja - Troską nas Wszystkich skan Poprawa Efektywności Eneergetycznej - Dywersyfikacja Zródeł Energii - Zmieniajmy Gminy Na Lepsze 04.052022   Treść odpowiedzi
2 Patryk Janusz Król  skan utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 09.08.2022   Uchwała Rady Gminy
3 Teresa Garland - Prezydent Elektorski RP skan Petycja do tutejszej gminy ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy 17.08.2022   Treść Odpowiedzi