W sprawie:
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada

Data uchwały:
2021-11-17

Numer uchwały:
XXIX/239/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie: