Gmina Pomiechówek

położona jest w północnej części Mazowsza, w powiecie nowodworskim, w odległości 40 km od Warszawy i 7 km od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Zajmuje obszar 102,70 km2 ; administracyjnie podzielona jest na 26 sołectw, które aranżują życie swoich lokalnych społeczności. W gminie zamieszkuje 8731 osób, w tym 3267 w Pomiechówku i 5464 w pozostałych sołectwach.
Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody: leśny Pomiechówek oraz przyrody Dolina Wkry. W znacznej części gmina objęta jest Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Położona jest nad wodami Wkry i Narwi.
Mamy dogodne połączenie z Warszawą. Podmiejski ruch pasażerski umożliwia szybkie dotarcie ze stolicy do samego centrum Pomiechówka – zaledwie 46 minut podróży pociągiem dzieli  nas od warszawskiej aglomeracji. To jednak wystarczający czas, by znaleźć się w zgoła odmiennej przestrzeni przyrodniczej. Kilka kilometrów od zachodnich granic gminy przebiega jedna z podstawowych dróg szybkiego ruchu samochodowego w Polsce - trasa nr 7 Warszawa-Gdańsk. Leżymy w bezpośrednim sąsiedztwie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Jesteśmy gminą rekreacyjną, nad rzekami Wkrą i Narwią zlokalizowanych jest blisko 3 tys. działek letniskowych. Biorąc pod uwagę architekturę mieszkaniową przeważa zabudowa jednorodzinna. Aktywnie pozyskujemy środki unijne i dotacje zewnętrzne. W ostatnich latach na zadania inwestycyjne i te związane z kapitałem ludzkim pozyskaliśmy ponad 22 mln zł.

W partnerstwie z Włochami

Od 1998 r. współpracujemy z włoską gminą Antrodoco, położoną ok 100 km od Rzymu. Pierwsze lata partnerstwa opierały się na wymianach przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych, obecnie współpracę ukierunkowujemy na wymianę młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny sportu.

Pozarządowo

Na terenie gminy działają stowarzyszenia i organizacje wśród nich zaś: Stowarzyszenie "Grupa Rodzin z Dziećmi Niepełnosprawnymi", "Młodzi dla wsi", Stowarzyszenie Miłośników Fortu XVI Czarnowo (skr. pocztowa 31),  oraz Miłośników Fortu XVU (skr. pocztowa 28), Towarzystwo Miłośników Pomiechówka, Stowarzyszenie OSP w Pomiechówku oraz w Goławicach Pierwszych, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Wymysły "Babiniec".

Siedziba władz gminy:

05-180 Pomiechówek
ul. Szkolna 1a
tel.: 22 765 27 24
fax: 22 765 27 10

urzad@pomiechowek.pl
rada@pomiechowek.pl
www.pomiechowek.pl