Strategia Rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2016 -2020 - Uchwała nr XVI/148/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2008-2015

Strategia Rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2008-2015 - Uchwała  nr VIII/55/07 Rady Gminy Pomiechówek z dnai 24 października 2007r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2008-2015