Statut Gminy Pomiechówek - Uchwała nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Pomiechówek.

Statut Gminy Pomiechówek - tekst ujednolicony

Zmiany

Uchwała nr XXXVIII/335/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Stautu Gminy Pomiechówek

Uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pomiechówek.