Koordynator dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Pomiechówek

Z dniem 30 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Pomiechówek  na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami utworzono stanowisko Koordynatora ds. dostępności.

Do zadań Koordynatora ds. dostępności w szczególności należeć będzie:

·        wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez urząd;

·        przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ;

·        monitorowanie działalności urzędu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

·        wsparcie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pomiechówek we wdrażaniu rozwiązań wymaganych ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe koordynatorów ds. dostępności

1. Koordynator ds. dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

    Piotr Mychliński

    tel. 22 765 27 20

    email: inwestycje@pomiechowek.pl

2. Koordynator ds. dostępności cyfrowej

    Marcin Krzemiński

    tel. 22 765 27 32

    email: marcin.krzeminski@pomiechowek.pl   

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek