Zamawiający:
Gmina Pomiechówek

Tytuł przetargu:
Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pomiechówek do szkół i przedszkola w Pomiechówku w roku kalendarzowym 2021 w dni nauki szkolnej

CPV:
CPV: 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

Tryb zamówienia:
Zapytanie o cenę

Warunki:


Termin realizacji:
od dnia 04.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertę można wysłać mailowo (skan oferty podpisany przez osobę upoważnioną) na adres: przetargi@pomiechowek.pl lub złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, w Sekretariacie - pok. Nr 10.

Oferty można składać do:
2020-12-15 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-12-15 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące