Wójt Gminy Pomiechówek przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 8.00 do 14.00.