W sprawie:
przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.


Data uchwały:
2021-11-17

Numer uchwały:
XXIX/240/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie: