Wójt Gminy Pomiechówek
Dariusz, Tomasz Bielecki
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek
tel.: (22) 765-27-24
fax: (22) 765-27-10
e-mail: urzad@pomiechowek.pl