ul. Kilińskiego 3, 05-180 Pomiechówek
tel.: 22 785 46 97
biblioteka@pomiechowek.pl
www.biblioteka-pomiechowek.pl
kierownik biblioteki: Katarzyna Urbaś
godziny otwarcia:
poniedziałek - środa 9:00 - 17:00
czwartek, piątek 10:00 - 18:00
pierwsza sobota miesiąca 9:00 - 15:00


Filia w Kosewie
Kosewo 28
tel. 503 709 96

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
 

Zadania

Zakres działania Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek

1. Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem regionaliów ( zakup książek, prasy, multimediów oraz przyjmowanie darów książkowych, opracowywanie czyli nadawanie znaków miejsca, numerów inwentarzowych, stemplowanie i foliowanie książek, udzielanie informacji na temat nabytków)

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej czyli udzielanie wszelkich informacji na temat zbiorów własnych oraz zbiorów innych bibliotek lokalnych, robienie wystawek i gazetek okolicznościowych, udostępnianie internetowych baz danych dotyczących zbiorów Biblioteki Narodowej i innych bibliotek.

4. Popularyzacja książek i czytelnictwa czyli organizowanie spotkań z ludźmi kultury, prowadzenie lekcji bibliotecznych, prowadzenie działań reklamujących książkę i czytelnictwo.

5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci np. pedagogiczną i szkolnymi, instytucjami upowszechniania kultury np. Gminnym Ośrodkiem Kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

6.Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej poprzez udział w szkoleniach, przeglądach nowości wydawniczych, targach książki, spotkaniach środowiska bibliotekarskiego.