Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek
tel./fax: 22 785 41 20

zozpomiechowek@gmail.com
dyrektor zakładu Jarosław Krzewiński