l.p.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji.

1 Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO – Przewodnicząca Anna Szmelcer skan poparcie listu otwartego w sprawie zagrożenia ze strony potencjalnie groźnej dla zdrowia „szczepionki” na COVID 19. 18.01.2021   XXVI/199/2021