Kierownictwo urzędu, wykaz wydziałów oraz samodzielnych stanowisk

Wójt Gminy Pomiechówek
Dariusz, Tomasz Bielecki
tel. do sekretariatu: 22 765 27 24


Zastępca Wójta Gminy Pomiechówek
Mariusz Łempicki
tel. do sekretariatu: 22 765 27 24 

Sekretariat Urzędu urzad@pomiechowek.pl
tel.: 22 765 27 24
fax: 22 765 27 10

Magdalena Pawlak
Natalia Ochońko
Paulina Ujazda

Skarbnik Gminy Pomiechówek skarbnik@pomiechowek.pl
Kamila Gronczewska
tel.: 22 765 27 14

 

Sekretarz Gminy Pomiechówek bozena.sliwinska@pomiechowek.pl
Bożena Śliwińska
tel.: 22 765 27 30

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Planowania Przestrzennego nieruchomosci@pomiechowek.pl ; gospodarka.przestrzenna@pomiechowek.pl
tel.: 22 765 27 19; 22 765 27 21; 22 765 27 36

Wanda Karabin – kierownik wydziału
Magdalena Strzelczak – zastępca kierownika wydziału
Mariusz Jackiewicz – podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
Małgorzata Kowalska - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Dominika Jurka – podinspektor ds. geodezji

 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych inwestycje@pomiechówek.pl ; przetargi@pomiechowek.pl
tel.: 22 765 27 20; 22 765 27 39

Monika Lewandowska – kierownik wydziału
Piotr Mychliński – inspektor ds. inwestycji
Marta Kopczewska – inspektor ds. inwestycji
Agnieszka Borychowska – referent ds. inwestycji

 

Wydział Budżetu
tel.: 22 765 27 13,  

Elżbieta Chrzanowska – kierownik wydziału
Edyta Rudnicka – główny specjalista ds. płac
Wiesława Witkowska – inspektor ds. budżetu
Anna Zakrzewska – podinspektor ds. budżetu
Joanna Kowalska – pomoc administracyjna

Wydział Finansów podatki@pomiechowek.pl

Elżbieta Chrzanowska – kierownik wydziału
Jadwiga Brzozowska – inspektor ds. wymiaru podatków
Adrian Cegliński – inspektor ds. budżetu
Karolina Imiołek – inspektor ds. podatków
Kinga Jeznach – podinspektor ds. podatków
 

Wydział Oświaty, Kadr i Rady Gminy
Marta Zawadzka – Kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 29, 
Teresa Leszczyńska – inspektor ds. obsługi rady gminy i kadr
tel.: 22 765 27 26, rada@pomiechowek.pl


Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalości Gospodarczej
Justyna Arbaszewska – pomoc administracyjna
tel.: 22 765 27 37, 

Wydział Organizacji i Systemów Informatycznych
tel.: 22 765 27 24

Magdalena Pawlak – kierownik wydziału
Natalia Ochońko – inspektor ds. kancelaryjno-administracyjnych
Paulina Ujazda – pomoc administracyjna

Informatyka: tel.: 22 765 27 32,
Marcin Krzemiński – główny specjalista ds. informatyki
Damian Tober – referent ds. informatyki
Mateusz Sucharski – pomoc administracyjna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa srodowisko@pomiechowek.pl ; odpady@pomiechowek.pl
tel.: 22 765 27 22 ; 22 765 27 33

Agnieszka Szajna – kierownik wydziału
Sylwia Małachowska – inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Wiesław Patuła – inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Justyna Kowalik – inspektor ds. ochrony środowiska
Aneta Wojcieska – inspektor ds. księgowości i widykacji opłat za odpady komunalne
Marek Sobieszek  – referent ds. ochrony powietrza

Wydział Projektów Rozwojowych projekty@pomiechowek.pl
tel.: 22 765 27 31

Monika Piłkowska-Końska – kierownik wydziału
Agnieszka Kleniewska – zastępca kierownika wydziału
Martyna Makowska – inspektor ds. rozliczeń funduszy zewnętrznych
 

Wydział Turystyki i Dziedzictwa Lokalnego
tel.: 22 765 27 35

Danuta Bolek – podinspektor ds. turystyki
Magdalena Zakrzewska Myć – podinspektor ds. turystyki
 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji promocja@pomiechowek.pl
tel.: 22 765 27 23

Agnieszka Ujazda-Miedza – kierownik wydziału
Paulina Szymańska – podinspektor ds. promocji i marketingu

 

Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich so@pomiechówek.pl
tel.: 22 765 27 11,

Siedziba w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek
Anna Latkowska – inspektor ds. obywatelskich
 

Urząd Stanu Cywilnego usc@pomiechowe.pl
tel.: 22 765 27 18, 

Siedziba w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek
Justyna Oczak-Gajewska – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Natalia Muzal – pomoc administracyjna

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oc@pomiechowek.pl
Wiesław Patuła
tel.: 22 765 27 28 lub 500 530 458, 

Konserwator
Andrzej Kamiński
tel.: 22 765 27 28.

Ochrona Danych Osobowych iod@pomiechowek.pl
Inspektor Ochrony Danych
Justyna Jabłonka
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Grzegorz Lubeńczuk