Kierownictwo urzędu, wykaz wydziałów oraz samodzielnych stanowisk:

Wójt Gminy Pomiechówek
Dariusz, Tomasz Bielecki
tel. (22) 765-27-24
fax (22) 765-27-10
urzad@pomiechowek.pl

Zastępca Wójta Gminy Pomiechówek
Mariusz Łempicki
tel. (22) 765-27-24
fax (22) 765-27-10
z-wojta@pomiechowek.pl
 

Sekretariat
Magdalena Pawlak
Natalia Ochońko
tel. (22) 765-27-24
fax (22) 765-27-10
urzad@pomiechowek.pl
 

Skarbnik Gminy Pomiechówek
Kamila Gronczewska
tel. (22) 765-27-14
skarbnik@pomiechowek.pl 
 

Sekretarz Gminy Pomiechówek
Bożena Śliwińska
tel. (22) 765-27-30
bozena.sliwinska@pomiechowek.pl


Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Wanda Karabin – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 12, nieruchomosci@pomiechowek.pl
Mariusz Jackiewicz – podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
tel.: 22 765 27 21, gospodarka.przestrzenna@pomiechowek.pl
Magdalena Swoch-Goździkowska – inspektor ds. geodezji
tel.: 22 765 27 19, geodezja@pomiechowek.pl
Małgorzata Kowalska - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Tel.: 22 765 27 12, malgorzata.kowalska@pomiechowek.pl
Dominika Jurka – pomoc administracyjna
tel.: 22 765 27 12, d.jurka@pomiechowek.pl

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Małgorzata Zakolska – kierownik wydziału,
tel.: 22 765 27 39, inwestycje@pomiechowek.pl
Ewa Drzazgowska – inspektor ds. inwestycji
tel.: 22 765 27 20, inwestycje@pomiechowek.pl
Piotr Mychliński – inspektor ds. inwestycji
tel.: 22 765 27 20, inwestycje@pomiechowek.pl
Monika Orzoł – inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji
tel.: 22 765 27 20, m.orzol@pomiechowek.plprzetargi@pomiechowek.pl
Magdalena Strzelczak – podinspektor ds. inwestycji
tel.: 22 765 27 20, magdalena.strzelczak@pomiechowek.pl

Wydział Budżetu
Elżbieta Chrzanowska – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 13, elzbieta.kilis@pomiechowek.pl
Wiesława Witkowska – inspektor ds. budżetu
tel.: 22 765 27 13, wieslawa.witkowska@pomiechowek.pl

Wydział Finansów
Elżbieta Chrzanowska – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 13,  elzbieta.chrzanowska@pomiechowek.pl
Jadwiga Brzozowska – inspektor ds. wymiaru podatków
tel.: 22 765 27 17, podatki@pomiechowek.pl
Beata Smardzewska – inspektor ds. budżetu
tel.: 22 765 27 17, beata.smardzewska@pomiechowek.pl
Emilia Brodzińska – inspektor ds. podatków
tel.: 22 765 27 16, e.brodzinska@pomiechowek.pl
Kinga Jeznach – pomoc administracyjna
tel.: 22 765 27 17, kinga.jeznach@pomiechowek.pl

Wydział Organizacji, Oświaty, Kadr i Rady Gminy
Bożena Śliwińska – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 30, bozena.sliwinska@pomiechowek.pl
Marta Zawadzka – inspektor ds. oświaty
tel.: 22 765 27 30, marta.zawadzka@pomiechowek.pl
Teresa Leszczyńska – inspektor ds. obsługi rady gminy i kadr
tel.: 22 765 27 26, rada@pomiechowek.pl

Wydział Kancelaryjno–Administracyjny i Systemów Informatycznych
Magdalena Pawlak – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 24, m.pawlak@pomiechowek.pl
Natalia Ochońko – referent ds. kancelaryjno-administracyjnych
tel.: 22 765 27 24, n.ochonko@pomiechowek.pl
Marcin Krzemiński – główny specjalista ds. informatyki
tel.: 22 765 27 32, marcin.krzeminski@pomiechowek.pl
Leszek Łuszczewski – referent ds. informatyki
tel.: 22 765 27 32, leszek.luszczewski@pomiechowek.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Agnieszka Szajna – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 22, srodowisko@pomiechowek.pl
Małgorzata Rosłońska – zastępca kierownika
tel.: 22 765 27 22, srodowisko@pomiechowek.pl
Sylwia Małachowska – specjalista ds. ochrony środowiska i rolnictwa
tel.: 22 765 27 22, odpady@pomiechowek.pl
Wiesław Patuła – inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
tel.: 22 765 27 22, srodowisko@pomiechowek.pl
Justyna Karasiewicz – podinspektor ds. ochrony środowiska
tel.: 22 765 27 22, srodowisko@pomiechowek.pl
Małgorzata Śiwińska – pomoc administracyjna
tel.: 22 765 27 22, m.siwinska@pomiechowek.pl

Wydział Projektów Rozwojowych
Monika Piłkowska-Końska – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 31, monika.pilkowska@pomiechowek.pl
Agnieszka Kleniewska – zastępca kierownika wydziału
tel.: 22 765 27 31, agnieszka.kleniewska@pomiechowek.pl

Wydział Turystyki i Rekreacji
Monika Calak – referent ds. działalności gospodarczej
tel.: 22 765 27 35, m.calak@pomiechowek.pl

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Agnieszka Ujazda-Miedza – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 23, promocja@pomiechowek.pl
Paulina Szymańska – referent ds. promocji i marketingu
tel.: 22 765 27 23, p.szymanska@pomiechowek.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich
Siedziba w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek

Anna Latkowska – inspektor ds. obywatelskich
tel.: 22 775 27 11, so@pomiechowek.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Siedziba w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek

Justyna Oczak-Gajewska – kierownik
tel.: 22 775 27 18, usc@pomiechowek.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Wiesław Patuła
tel.: 22 765 27 28, oc@pomiechowek.pl

Konserwator
Andrzej Kamiński
tel.: 22 765 27 28.